Geschiedenis

Shin Gi Tai Kempo is een evolutie van het Shin Gi Kempo. Het Shin Gi Kempo is ontstaan uit een samenvloeiing van de volgende stijlen:

  • Chinese Pangai-noon
  • Kosho Ryu / Nakamura’s Kempo
  • Choki Motobu Okinawan Kempo

De man die verantwoordelijk is voor de combinatie van al deze gevechtsstijlen is Grootmeester Soke Mike Ceuliman. Soke Ceuliman, die in België woonde besloot in de jaren tachtig wegens gezondheids redenen  naar zijn geboorteland Australië terug te keren. Hierdoor werd Sensei Daniel Hayen die op dat ogenblik veel met Soke Ceuliman werkte, als opvolger aangesteld. Zodoende, kreeg Sensei D.Hayen tijdens een stage in Duitsland de overdracht Densho uit handen van Shihan Klaus Poestges ( 9de Dan ). Dit officiële document bevestigt dat Soke Ceuliman, Sensei D.Hayen als opvolger aanstelt.  Onder impuls van een aantal hoog gegradeerde leraars uit Nederland ( C.Brugman ), en Duitsland ( Poestges, Turnau, Eckert,…) richtte Shihan D.Hayen de B.K.O. ( Belgian Kempo Organisation ) op.

Shihan D.Hayen begon eerst een structuur in het Shin Gi Kempo te brengen, iets wat tot die tijd nog niet gedaan was. Dit was nodig omdat voorheen alles of bijna alles verbaal overgedragen werd. Daarom besloot hij alles te herschrijven om zodoende al de beoefenaars eenzelfde houvast te geven vanuit dezelfde bron. Deze herstructurering begon zijn vruchten af te werpen, waardoor deze evolutie zelfs vanuit het buitenland interesse begon te krijgen en zich zo over de hele wereld verspreide. Deze evolutie zorgde ervoor dat de Shin Gi Kempo stijl, of stijl van de twee elementen ( hemel en aarde of mentaal en techniek ), evolueerde naar de Shin Gi Tai Kempo stijl of stijl van de drie elementen ( hemel, aarde en mens of mentaal, techniek en lichaam ). Concreet wil dit zeggen dat het een niet zonder het andere gaat…

Op het ogenblik is Shihan D.Hayen houder van een 9de Dan Kempo wat hem de titel van Grootmeester heeft gegeven.

Ook bezit hij een 6de Dan in het Kajukenbo / Ju jitsu en is hij president bij de volgende bonden:

  • K.O. ( Belgian Kempo Organisation )
  • ICKKF ( International Chinese Kempo Federation ) wereldbond
  • KKBN ( Kempo Kajukenbo Bond Nederland )

siju hayen

Geef een antwoord