Shin Gi Tai Kempo

Bij het Shin Gi Tai Kempo, ook wel stijl van de drie elementen ( Shin, Gi en Tai ) genoemd leert men op een logische en doeltreffende manier een tegenstander zowel fysisch als mentaal uit evenwicht te brengen.

Door een opeenvolging van snelle vuist, klem, trap-en slagtechnieken wordt de tegenstander volledig uit balans gebracht waardoor er geen tegenaanval meer kan plaatsvinden. Dit komt mede omdat men in dit systeem op de verschillende krachtlijnen ( hoogte, breedte, diepte ) van de tegenstander werkt. Typerend voor deze stijl is de snelheid waarmee de verschillende technieken uitgevoerd worden, om een mogelijke dreiging uit te schakelen. Het is een half harde, half zachte krijgskunst die gebruik maakt van rechtlijnige en cirkelvormige bewegingen. Deze bewegingen, welke in samenhang uitgevoerd worden, vloeien in elkaar over. Hierdoor is Shin Gi Tai Kempo soepel, niet alleen in gedachte, maar ook in actie zodat het zich aan iedere situatie kan aanpassen zoals die zich voordoen in het dagelijkse leven. Shin Gi Tai Kempo is eigenlijk een combinatie van een oude krijgskunst en een moderne wetenschap.

Shin Gi Tai Kempo staat voor:

SHIN :  Hemel / Mentaal

GI :  Aarde / Techniek

TAI :  Mens / Lichaam

KEMPO :  Wet of Weg der vuist

FilosophieBetekenisEvolutieAfkomstTechniek

Geef een antwoord